Flera brister hos tatuerare

Sundbyberg Kommunen har kontrollerat hygienrutinerna på stadens sex tatueringsstudior och upptäckt flera brister. En studio hade färgflaskor som passerat bäst föredatum, en annan hade steril utrustning som var för gammal. Kunskapen om rengöring hos personalen var bristfällig i tre fall.

Anmärkningarna kommer att följas upp och skriftliga rutiner har begärts in.