ANNONS

Flera brister upptäckta i äldrevården

ANNONS

Vid en årlig genomgång av äldreomsorgens vårdkvalitet hittades flera brister.

Nu riktar Catarina Agrell, gruppledare för Socialdemokraterna i Kungsholmens stadsdelsnämnd, kritik mot den styrande alliansen. Hon menar att äldreboenden i stadsdelen inte får tillräckligt med pengar.

– Det är för lite personal, vilket kan kopplas till att man inte ger så mycket pengar som verksamheten skulle behöva. Det är en övertro att man med ökad konkurrens ska hitta nya metoder som inte kräver så mycket personal, men äldreomsorg kräver personal. Det finns inga metoder som gör att det inte ska gå åt många händer inom vården, säger hon.

Bland annat backar kvaliteten på läkemedelshantering där samtliga boenden hade några bristande rutiner. Rutiner kring mun och tandhälsovård fortsätter att ligga på en nivå som kräver förbättring. Samtliga boenden har vissa brister när det gäller att hålla skriftliga rutiner levande och aktuella.

– Hinner man inte riktigt blir det sämre dokumentation, och så får vi brister, säger Catarina Agrell.

Tina Ghasemi, ordförande och gruppledare för Moderaterna, menar att kritiken är obefogad.

– Kungsholmens äldreomsorg håller hög kvalitet. Inte minst visar det sig i de brukarundersökningar och utvärderingar som görs där vi får bra betyg, säger hon.

Kvalitetsuppföljningen har gjorts under 2011 inom Kungsholmens stadsdelsnämnds samtliga vård- och omsorgsboenden.

Det finns inga metoder som gör att det inte ska gå åt många händer inom vården.Catarina Agrell (S)

ANNONS