Flera dagar med fokus på vattnet

VAXHOLM Vattenkvaliteten i Östersjön är ständigt aktuell. I Vaxholm pågår ett miljöarbete för att minska läckaget av näringsämnen och mängden kemikalier. Denna vecka kan alla som vill ställa frågor och lämna synpunkter till fem olika aktörer på området.

På onsdag förmiddag finns Roslagsvatten på plats utanför Waxholms hotell och på eftermiddagen är organisationen Fishing for litter där. På torsdag är det dags för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd och den 28 juni för organisationen Race for the Baltic.

En miljöstrateg från kommunen är också på plats.