Flera drabbades av giftiga ångor

Flemingsberg Under en årlig kemikalieinventering som gjordes på Karolinska sjukhuset upptäcktes läckande dunkar av ett speciellt diskmedel som är avsett för medicinsk-teknisk utrustning. Dunkarna visade sig sakta läcka ut ”frätande ångor” i diskrummet, enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Läckaget hade bland annat lett till att personal som ­vistades i närheten blev påverkade i luftvägarna och kände sig yra.