Flera elever blir mobbade i skola

HÖKARÄNGEN Skolinspektionen kräver att Skönstaholmsskolan rättar till brister i arbetet mot kränkande behandling.

Detta sedan inspektionen utrett en anmälan från en förälder till en tidigare elev i årskurs 5 som mobbades under ett halvår 2010–2011.

Mobbning har förekommit på skolan i flera år.

Höstterminen 2009 berättade en annan elev om att även han hade mobbats av klasskamrater. Det hade varit känt av skolan och pågått en längre tid.

Enligt Skolinspektionen är flera elever fortfarande utsatta för mobbning.