Flera elever misshandlade skolkamrat

Eleven misshandlades.
Eleven misshandlades.
En elev misshandlades av flera andra elever på en skola i Sundbyberg i maj. Hen fick ta emot flera slag och sparkar.

Misshandeln ägde rum på ett högstadium i Sundbyberg. Flera elever hade då attackerat en annan elev bakifrån, en av angriparna höll fast offret medan de andra slog.

Misshandeln avbröts efter cirka tio minuter av en annan elev och anmäldes till rektor och polis. Eleven fick fläskläpp och mådde psykiskt dåligt efteråt.

Det framgår i en anmälan om kränkande behandling till Barn- och elevombudet. Kommunen delar bilden av misshandeln.

Anmälaren ifrågasätter tryggheten på skolan.

Nu skriver Barn- och elevombudet i sitt beslut att huvudman och rektor utrett och vidtagit skäliga åtgärder efter händelsen och haft samtal med alla berörda, kuratorer och vårdnadshavare. De angripande eleverna stängdes av under en vecka.

Kommunen har därmed inte brustit i sin skyldighet att motverka kränkningar av elever, står i beslutet.