Flera fel när tjänst uteblev

NACKA Handhavandefel. Brister i det datoriserade beställningssystemet. Avsaknad av fungerande kontrollsystem. Det var enligt en lex Sarah-rapport orsaken till att en person inte fick hjälp som personen hade rätt till.

Ansvarig chef skriver i rapporten att det är ”mycket viktigt” att personal som jobbar med kommunens beställningssystem Combine följer rutinerna och vet hur och vart de ska vända sig vid behov av hjälp med beställningssystemet.

I det här fallet slutade det enligt anmälan väl, en anhörig uppmärksammade att hjälpen uteblivit och slog larm.