Nu får t-banan fler avgångar

De senaste fem åren har antalet påstigningar per dygn ökat med 90 000 personer i tunnelbanan.
De senaste fem åren har antalet påstigningar per dygn ökat med 90 000 personer i tunnelbanan.
Snart kan du slippa svettas i proppfulla tunnelbanevagnar.

Nu ska SL stoppa den ständigt ökande trängseln genom att fördubbla antalet avgångar under en extra timme i morgonrusningen.

SL kämpar för att kunna hantera det växande antalet resenärer i tunnelbanan. De senaste fem åren har resandet ökat med 90 000 påstigningar per dygn – och i samma takt har problemen med trängsel under rusningstiderna på morgonen och eftermiddagen ökat.

Denna vecka genomför SL därför en rad förändringar i sina tidtabeller för att försöka olja maskineriet. Perioden på morgonen med maximalt tät trafik fördubblas från en timme till två. Maxtrafik ska nu gå mellan halv sju och halv nio. Trafikökningen innebär närmare en fördubbling av antalet avgångar mot tidigare.

En viss ökning kommer också att göras under eftermiddagen. SL:s förhoppning är att fler ska välja att åka tidigare eller senare till jobbet.

– Vi har försökt justera i tidtabellerna och laborera med avgångar för att se om folk vill välja nya alternativ, säger Jesper Pettersson på SL.

Den största trafikökningen görs på röda linjen. Här har ett nytt signalsystem möjliggjort att tågen kan gå närmare varannan minut i stället för var femte.

Under våren har företaget MTR, som kör tunnelbanan, också gjort försök att utbilda passagerarna. En informationssatsning vid Brommaplan har syftat till att få fler att sätta sig i mittenvagnen, eller att vänta in ett tåg som har gått en kortare sträcka innan det anländer till stationen – allt för att fördela passagerare bättre mellan vagnar och avgångar.

Kampanjen har gjort det lättare att få på- och avstigning att flyta, och därmed underlättat för förarna att hålla tidtabellen.

– Det räcker med att några få ändrar beteende för att det ska bli bättre för alla, säger Jan Magnusson på MTR.

Företaget överväger att genomföra liknande informationskampanjer på andra linjer. Dessutom undersöker man alla möjligheter att öka trafiken ytterligare när efterfrågan är som störst.

Den teoretiska kapaciteten på spåren är sex tåg på tio minuter. Utan passagerare. Det är på- och avstigningen som tar tid, och där kan det eventuellt finnas mer att effektivisera.

– Det är en balansgång mellan att få tågen att rymma så många passagerare som möjligt och att få tågen att gå så ofta som möjligt, säger Jan Magnusson.

– De frågorna jobbar vi med hela tiden.

Fakta

Flera förändringar i rusningstrafiken

Morgonrusningen med maximal trafik förlängs från en till två timmar i hela t-banan.

På gröna linjen förlängs även eftermiddagsrusningen.

Röda linjen ökar kapaciteten och kommer också att köra tätare turer vid andra tider.

Kvälls-, natt- och helgtåg blir fullängdståg, främst på gröna och blå linjen.

Flera avgångars ändstationer förflyttas längre ut i tunnel­banenätet.