Tre nya förskolor planeras i Kista

Jan Stenbecks torg.
Jan Stenbecks torg.
Tre nya förskolor planeras i Kista.
Bland annat en stor ny öppen förskola mitt i centrala Kista vid Jan Stenbecks torg.

Den nya öppna förskolan planeras i det nya kvarteret som planeras vid Jan Stenbecks torg i Kista.

Kvarteret Skalholt ska byggas om från kontor till cirka 530-730 bostäder, hotell och lokaler för den öppna förskolan.

Den öppna förskolans lokaler beräknas omfatta 200 kvadratmeter.

På Rinkeby-Kistas stadsdelsnämndsmöte i morgon, torsdag, ska politikerna ta ett inriktningsbeslut om projektet.

Behovet av förskolor och öppna förskolor kommer att öka, då antal barn mellan 0 till 5 år i Kista väntas öka från 983 barn år 2016 till 2 080 barn till år 2026.

I centrala Kista ska även kontors- och industrifastigheten Hekla 1 byggas om och kompletteras med bostäder, förskola och kontor.

I ett av de planerade 23-våningshusen planeras en förskola med fyra avdelningar. Det blir den första kommunala förskolan i nordöstra Kista.

Även den förskolan ska det tas ett inriktningsbeslut om på nämnden.

Det planeras även en ny fristående förskola på Kista äng.