Flera hållplatser ska bort på blåbusslinjerna

Buss 4 åker genom Vasastan.
3–4 hållsplatser ska tas bort från de blå stomlinjerna. Det är fortfarande oklart vilka.
Nu planeras ytterligare förändringar på de blå stombusslinjerna i innerstaden.

Tre till fyra hållplatser ska bort på varje linje – och både resenärer i Vasastan och på Kungsholmen kommer att påverkas.

Efter att pilotprojektet med indragna hållplatser på linje fyra föll väl ut planerar Stockholms stad tillsammans med trafikförvaltningen och Keolis att göra ­ytterligare förändringar på de resterande stombusslinjerna.

Restiden på fyrans sträckning kortades med i snitt 3–6 minuter under försöket.

Nu är tanken att flera hållplatser på linjerna 1-4 ska tas bort, vilket kommer att beröra bussresenärer både på Kungsholmen och i Vasastan.

– Vi håller just nu på att utreda saken, så det är för tidigt att säga vilka hållplatser det blir, säger Erik Hollander, trafikplanerare på trafikkontoret.

– Men det rör sig om tre eller fyra på varje linje, och det kommer inte att vara de mest trafikerade hållplatserna som tas bort, fortsätter han.

Målet är att det ska vara 500 meter mellan varje hållplats i innerstaden. Förutom att minska restiderna ska detta dessutom göra bussturerna mer miljövänliga.

– Målet är att fler ska ha nytta av att bussen inte stannar, än som drabbas och behöver gå till en annan hållplats. Vi väger de sakerna mot varandra, förklarar Erik Hollander.

Planen är att förändringarna ska införas till hösten, men redan till sommaren ska flera busslinjer ändra namn och bytas ut när Keolis nya linjenät börjar gälla.

Bland annat kommer Kungsholmen att få en ny röd busslinje – buss 50 – som ska gå från västra Kungsholmen via de centrala delarna i staden, och knyta an till de nya knutpunkterna som kommer med Citybanan via Odenplan och T-centralen.

– Vi gör ett nytt linjesystem med tanke på att stan utvecklas. Vi har inte gjort någon större förändring sen 1986, säger Mats Westerberg, projektledare på Keolis.

Inte heller Westerberg kan säga vilka busshållsplatser som kommer att tas bort från stomlinjerna. Han hävdar dock att det inte kommer att ske några förändringar i och med att det nya linjenätet lanseras den 19 juni i år.

– Arbetet med stomlinjerna är ett långsiktigt projekt som kräver noggrann planering och tar tid.