Flera hus kan q-märkas

Vasaborgen (1912, arkitekt Alf Landén) klassas som mycket skyddsvärd. Motivering: ”Byggt i nationalromantisk stil, med högt kulturhistoriskt värde.”
Vasaborgen (1912, arkitekt Alf Landén) klassas som mycket skyddsvärd. Motivering: ”Byggt i nationalromantisk stil, med högt kulturhistoriskt värde.”
Kopparhuset i Torsvik är ett av de mest skyddsvärda husen på Lidingö, medan Siggebogården är mindre värd. Det anser de byggnadsantikvarier som kommunen anlitat för att bedöma det kulturhistoriska värdet på husen i centrum och Torsvik.

Kopparhuset vid infarten till Lidingö är högt, fyrkantigt och täckt med ärgade kopparplattor. Kanske inte det första hus som dyker upp när man tänker på vackra byggnader. Men när husen i centrum-Torsvik nu värderats ur kulturhistoriskt perspektiv var huset en solklar högstapoängare.

– Det är ett uppmärksammat hus, väl bevarat från den tid då det byggdes, säger Stina Svantesson, från AIX arkitekter som gjort utredningen på uppdrag av Lidingö stad tillsammans med kollegan Sara Höglund.

Sedan huset byggdes 1968 har det funnits en frisersalong på bottenvåningen. Zuzzi Billing har drivit den sen 1970-talet.

– Huset är lite för fyrkantigt för min smak, men det är kul att det finns kvar, säger hon.

Just hus som är välbevarade från sin tidsepok är något byggnadsantikvarierna letat mycket efter. Siggebogården fick därför inte så högt betyg, då det inte är så enhetligt efter alla ombyggnationer.

Husen har delats in i fyra kategorier. Blå är högst värderat och innebär att husen bör q-märkas i samband med detaljplanearbete. Färgen grå får de minst skyddsvärda husen. Den beteckningen fick Siggebogården och vissa villor längs Södra Kungsvägen.

Husen har också delats in i 25 områden med olika färger. Helt blåmarkerade områden, som Torsvikshöjden, Lidingö villastad vid Lejonvägen och kvarteret Värmland vid Foresta bör inte byggas om alls.

Stadshuset och området runt omkring är också blåmärkt. Att riva stadshuset, vilket har föreslagits, vore tråkigt, tycker Stina Svantesson.

– Stadshuset är ett roligt, fint och ovanligt hus som visar de ambitioner man hade då. Det var ju tänkt att hela centrum skulle bli så här modernistiskt, säger hon.

Näst högst i området värderas flera av bostadshusen på Torsvikshöjden och Torsviksplatån.

Kulturvärdesanalysen är en av de utredningar som kommer att ligga till grund för utvecklingen av centrum-Torsvik.

Stina Svantesson tycker att hela området är intressant.

– Det är spännande att se hur samhället vuxit fram. De olika byggnadsepokerna är väldigt tydliga.

Fakta

Byggnadsantikvarie Stina Svantesson om några av de klassade byggnaderna

Mycket skyddsvärt.

Stadshuset (1972–1974, arkitekt Sten Samuelsson): ”Ett fint och ovanligt hus av en känd arkitekt.”
Mycket skyddsvärt. Kopparhuset (1968, arkitekter Gunnar Jacobson och Olof Strömberg): ”Väl bevarat från den tiden då det byggdes.”
Ganska skyddsvärt. Flerbostadshus på Torsviksplatån (1956–1958, arkitekt Sven-Axel Birgestad): ”Huset har väldigt fina detaljer.”
Inte skyddsvärd. Siggebogården (1962–2001, arkitekt Åke E Lindqvist): ”Husen är ombyggda och inte längre så enhetliga”.