Flera Järvakandidater till landstinget

Järvapolitiker
Elvir Kazinic (S) och Galina Monsalves (S)
Socialdemokraterna har vart i opposition i Stockholms läns landsting i snart tolv år. Det är något som Socialdemokraterna i Järva nu vill ändra på med flera kandidater på listan.

Socialdemokraterna har vart i opposition i Stockholms läns landsting i snart tolv år. Det är något som Socialdemokraterna i Järva nu vill ändra på med sina två kandidater, Elvir Kazinic och Galina Monsalves. Elvir Kazinic står överst på Socialdemokraterna i 6:e kretsens lista och Galina Monsalves står som nummer två.

”Järva har blivit hårt drabbat av den orättvisa politik som har förts”

– Jag är stolt över att ha fått förtroendet. Det här kommer att bli bra. Dessutom är det bra att ha en koppling mellan stadsdelsnämnden och landstinget, säger Elvir Kazinic (S), som också är ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

– Det är viktigt att landstinget fokuserar mer på att bryta den ojämlika hälsan och prioriterar mer jämlikt. Järva har blivit hårt drabbat av den orättvisa politik som har förts. Det vill vi nu ändra på, säger Galina Monsalves (S).

Även Ali Ahmed Salat (S) från Tensta och Petra Larsson från Järva återfinns på Socialdemokraternas lista till landstinget.