Flera klagomål på medborgarkontoret

Flera klagar på servicen på medborgarkontoret i Tensta.
–  Vi tar det på största allvar och kommer att titta närmare på vad det här kan bero på, säger Per Kjellander, stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta.

Långa köer, inget svar i telefonen, otrevligt bemötande och svårt att få hjälp hos konsumentrådgivaren på medborgarkontoret i Tensta.

Så låter senaste tidens klagomål som kommit in till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och som gäller servicen på medborgarkontoret i Tensta.

Fem klagomål har kommit in de senaste två veckorna.

– Vi tar det på största allvar och kommer att titta närmare på vad det här kan bero på, om vi behöver förändra vårt arbetssätt eller bli bättre på att kommunicera ut hur vi arbetar, säger Per Kjellander, stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta.

Han berättar att tanken med servicen på medborgarkontoret är, att man ska lära personer att fylla i sina blanketter så, att de ska klara det själva. Tillvägagångssättet kan ha uppfattats mindre framgångsrikt av en del besökare, menar han.

– Men många är också väldigt nöjda över servicen på medborgarkontoret, säger han.