ANNONS

Legionella i dusch och blomjord – en avliden

Halter av legionellabakterier har hittas i duschar och blomjord.
Halter av legionellabakterier har hittas i duschar och blomjord.
Under hösten avled en person i Täby efter att denne blivit smittad av legionella. Antalet som smittats har ökat det senaste året och det kan i flera fall kopplas till hantering av blomjord.
– Jag har hittat legionellabakterier vid en provtagning av blomjord i Täby, säger hälsoinspektören Lars Lindqvist.
ANNONS

Den 28 november 2017 fick hälsoinspektörerna på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor veta att en person avlidit efter att denne blivit smittad av legionella. Personen som bor i Täby var sjuk och hade ett nedsatt immunförsvar.

– I de fall en person smittas av legionella påbörjar vi alltid en smittspårning, säger miljöinspektören Lars Lindqvist.

Har inte hittat smittkällan

SRMH hittade legionella på personens arbetsplats. Bland annat i duscharna på arbetsplatsen, vilket medförde att verksamhetsutövaren valde att stänga ner i ett par dagar. Men de legionellabakterier som personen blivit smittad av var inte samma sort som kom fram vid analyserna.

Samtidigt går det inte att säga att dessa legionellabakterierna inte finns där eftersom provet bara visar vattenkvalitén vid just det provtagningstillfället. Det var däremot inga höga halter och enligt Lars Lindqvist fanns det inga egentliga orsaker att stänga ner.

– Men man ville vara extra försiktig. Vid det senaste provet fanns det inga påvisbara halter av legionella kvar.

Vid det senaste provet fanns det inga påvisbara halter av legionella kvar.

Lars Lindqvist, miljöinspektör.

Bakterien finns naturligt

Han säger att legionella är en lömsk bakterie som ger sig på försvagade individer. Bakterien finns naturligt och är i princip ensam om att kunna existera och föröka sig i mycket varmt vatten, uppemot 60 grader. Då dör många andra bakterier. Den kan också borra sig ner i vattenrörens så kallade biofilm där den kan gömma sig för att sedan plötsligt dyka upp.

– Det finns alltid olika slags bakterier i vattenledningar och de ger upphov till en slags hinna, en film. Dessa bakterier är ofta nyttiga för människan och många klarar vi oss inte utan. Men kommer det in legionellabakterier eller andra sjukdomsalstrande bakterier så kan det orsaka sjukdomar. För att skydda sig mot just legionella är det viktigt att varmvattenberedaren värmer vattnet till över 65 grader.

ANNONS

Farligare med luftburna bakterier

I höstas avslöjade Mitt i att fyra personer dött i ett legionellautbrott. Då i form av en luftburen i smitta som kom från kyltorn på tak.

– Smittan sprids via luften och sätter sig i luftvägarna. Dricker man vattnet så dör smittan som vanligast när den kommer i kontakt med magens syror.

Han säger att fler än vanligt smittats av legionella det senaste året. Det rör sig om en dryg handfull smittade i Täby och Vaxholm – två kommuner som ingår i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

– Det är ingen epidemi det är talan om. Men det är något fler än vad vi brukar se.

Blomjord ligger bakom smitta

I fredags varnade Folkhälsomyndigheten att ett tjugotal personer insjuknat i legionärssjukan efter att de hanterat trädgårdsjord. Flest har smittats i Stockholms län. Öppna påsar utomhus, undvik att andas in damm och tvätta händerna efteråt är rekommendationen.

– Vid ett besök hos en person som insjuknat i Täby tog jag prover från deras trädgårdsjord. Proverna visade att det fanns spår av legionella, säger han och fortsätter:

– Det är ingen fara för allmänheten men det är bra om man är extra uppmärksam och hanterar blomjord så att den inte dammar.

Fakta

Det här är legionella

Legionellabakterierna tillväxer främst i temperaturintervallet 20–45 °C och de kan därför tillväxa i vanliga vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler.

Legionella kan orsaka legionärssjukan – en svår lunginflammation med hög feber, huvudvärk, muskelvärk, och påverkad andning. Diarré och psykisk påverkan med förvirring förekommer.

Sjukdomsbilden är ibland mycket allvarlig, särskilt då sjukdomen nästan alltid drabbar personer som av någon anledning har nedsatt immunförsvar.

Dödsfall inträffar trots modern intensivvård och dödligheten är 5–20 procent.

Smitta sker genom inandning av vatten/vattendroppar i aerosolform eller inandning av jord. Att få i sig bakterien via dryck orsakar inte sjukdom.

Smitta mellan personer förekommer inte.

Källa: Folkhälsomyndigheten
ANNONS