Flera Lidingöskolor får kritik för brister

Flera skolor på Lidingö har brister i verksamheten. Detta enligt Skol- inspektionen som just nu besöker ön.

Men ännu är det långt kvar innan alla verksamheter besökts.

– Vi räknar med att vara klara sent i höst, säger Mats Peterson som är undervisningsråd på Skolinspektionen.

”Rektorn tar inte ansvar för skolans resultat och omsätter inte resultaten i åtgärder för att uppfylla de nationella målen”, ”En relativt stor andel av eleverna tycker att skolarbetet är för lätt”, ”Vid tiden för tillsyn saknas aktuell plan mot kränkande behandling”, ”Eleverna ges inte ett aktivt inflytande över utbildningen”.

Det är exempel på kritik som Skolinspektionen haft mot skolor i Lidingö efter att knappt femton skolor nu har inspekterats.

Flera skolor har redan fått förelägganden om vad de måste åtgärda. På Skolinspektionen har man dock svårt att säga vilka av de brister som upptäckts som är mest allvarliga.

– Vi värderar inte brister utan tittar på allt som är reglerat enligt lag. Sen kan man konstatera att vissa brister är lättare än andra att åtgärda, säger Mats Persson.

Skolinspektionen besöker skolorna mellan en och tre dagar. Ibland pratar man i princip bara med rektorn och gör en rundvandring. Andra gånger stannar man längre och utreder mer.

– Det beror på hur stor skolan är och hur mycket vi tror oss veta om skolan redan innan besöket, säger Mats Peterson.

Hinner man verkligen inspektera en skola på så kort tid?

– Man ser förvånansvärt mycket på kort tid.

De allra flesta skolor får efter inspektionen ett föreläggande med punkter de måste förbättra. Normalt har skolan tre månader på sig att åtgärda problemen.

– Om något är mycket allvarligt kommer vi tillbaka inom en månad, men så har vi inte behövt uttrycka oss hittills på Lidingö.

En skola som fått besök och ett föreläggande är Ljungbackens skola. Där ser man inspektionen som en viktig del i kvalitetsarbetet.

– När vi ska sätta skolans mål för läsåret kommer vi att utgå ifrån Skolinspektionens rapport. Det viktigaste som kom fram för vår del var att vi måste bli ännu tydligare med att kommunicera skolans mål för eleverna så de kan utvecklas, säger Sigrid Sturegård, rektor.

Fakta

Så funkar det

Skolinspektionen har tillsynsansvar för förskolan, fritidshemmen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Myndigheten granskar löpande verksamheten i dessa skol- och verksamhetsformer. Både kommunala och fristående verksamheter omfattas.

Källa: Skolinspektionen