Min lokala hjälte

Flera nya cykelvägar ska underlätta för pendlarna

En ruggig småregnig förmiddag mitt under höstlovet vid Ormsta station står 54 cyklar parkerade i de båda cykelställen.
En ruggig småregnig förmiddag mitt under höstlovet vid Ormsta station står 54 cyklar parkerade i de båda cykelställen.
En vanlig vardag i Ormsta står lika många cyklar parkerade här som på Brommaplan.

Bevis på att satsning på cyklandet behövs, menar Marlene Sjödin som jobbar med kommunens cykelplan.

Intresset har varit stort bland allmänheten för den cykelplan som just nu skapas i kommunen. Runt 300 personer har svarat på en webbenkät om hur man upplever cykelvägarna i Vallentuna.

– Jättemånga har svarat på enkäten. Fortfarande går det bra att lämna synpunkter via mejl. Men då är vi tacksamma om vi får dem så snart som möjligt så att vi hinner jobba in dem, säger Marlene Sjödin, trafikplanerare på Vallentuna kommun.

Cykelplanen beräknas vara färdig till sommaren 2014. Arbetet med den pågår för fullt. Nyligen har en konsult gjort en inventering av det befintliga cykelväg­nätet i Vallentuna. Man har bland annat kontrollerat cykelvägarnas bredd, belysning och hur framkomliga de är.

– Till exempel om det finns tvära kurvor, kanter eller hinder som stolpar och räcken, säger Marlene Sjödin.

Inventeringen har visat att det cyklas flitigt i kommunen.

– En vardag stod det lika många cyklar parkerade vid Ormsta station som vid Brommaplan. Det visar att många cyklar, säger Marlene Sjödin.

Parallellt med kommunens arbete med en cykelplan jobbar också Trafikverket med en regional cykelplan. Två sträckningar genom Vallentuna har pekats ut som viktiga huvudstråk. Sträckan Vallentuna centrum till Arninge i Täby och från Vallentuna centrum längs Stockholmsvägen till Täby kyrkby. Dessutom utreds möjligheten att bygga en cykelväg längs väg 268 från Vallentuna till Grana.

De här vägarna ska ingå i ett huvudnät med krav på en viss standard för belysning, skyltning och bredd, berättar Marlene Sjödin.

Men fler cykelvägar ska byggas i Vallentuna. I Kårsta föreslår en tjänstemannautredning en tre kilo­meter lång cykelväg mellan Ekskogen och Kårsta. Här saknas i dag helt gång och cykelvägar. Det är vanligt att gångtrafikanter använder järnvägsspåret att gå på i stället.

Trafikosäkert enligt tjänstemannaskrivelsen som föreslår en grusad gång- och cykelbana. Kostnaden för denna beräknas till nära 16 miljoner kronor.

Fakta

Här planeras cykelvägar

Vallentuna–Arninge (huvudled).

Vallentuna–Täby kyrkby (huvudled).

Kårsta–Ekskogen (lokal cykelväg).

Vallentuna–Grana (oklart med vidare sträckning till Upplands Väsby).