Flera nya förskolor i nybyggda hus

ÅRSTADAL Sex nya förskolor planeras i Liljeholmen-Årstadal. Tillsammans ska de rymma runt 700 barn.

– Målet är att förskolorna ska vara färdiga 2017. Men de ligger i bostadshus så det beror på när de är klara, säger Gunnar Ohlsén, avdelningschef för samhällsplaneringen på stadsdelsförvaltningen.