Min lokala hjälte

Flera nya sporter till idrottsplatsen

Pojkarna i IFK Stockholm kan få ett stort sportcentrum som hemmaplan i framtiden.
Pojkarna i IFK Stockholm kan få ett stort sportcentrum som hemmaplan i framtiden.
En fotbollshall, en boulehall och därtill en skejtpark och en puckelbollplan utanför – nu ska Vårbergs idrottsplats utvecklas till ett modernt sportcentrum.

– Om förslaget verkställs blir det helt fantastiskt och för oss betyder det hur mycket som helst – det skulle ju bli södra sidans största idrottsplats, säger Klas-Göran Hoffman, ordförande för IFK Stockholm.

Fotbollsföreningen bedriver både ungdoms- och seniorverksamhet på Vårbergs IP, men samtliga spelare är i dag pojkar. Med en satsning på nya fotbollsplaner ser man fler möjligheter.

– Då har vi möjlighet att expandera och kan även satsa på flickfotboll i Vårberg.

Nu har ett förslag till detaljplan arbetats fram av stadsdelsförvaltningen i Skärholmen och om den går igenom väntar stora förändringar i och kring idrottsplatsen. Enligt planen ska Vårbergs IP utvecklas till ett sportcentrum, vilket innebär en modernisering och upprustning av idrottsytor och servicefunktioner. Bland annat ska det byggas en fotbollshall, en boulehall, fler omklädningsbyggnader och runt hela idrottsplatsen ska det anläggas ett belyst motionsspår.

Parkmark väster om den nuvarande idrottsplanen kommer att bli idrottsmark och där är planerna att man ska anlägga en ny sjumanna konstgräsplan som ska ersätta den nuvarande grusplanen. Den kommer i stället att bli en permanent bouleplan.

– Just boulen kommer antagligen att locka en hel del äldre till idrottsplatsen och därmed ge området en mer varierad publik, vilket jag tycker är mycket bra, säger Jan Jönsson (FP), ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd, som säger sig ha kämpat för en upprustning av idrottsplatsen under många år.

– Det känns såklart väldigt roligt att planerna nu har kommit så här långt. Tillsammans med det planerade bostadsbygget kommer det att bli mer liv och rörelse i Vårberg, i dag kan det ju kännas ganska tomt och ödsligt kring idrottsplanen, säger han.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare rapporterat om att 260 nya bostäder är på gång i Vårberg, bostadshus som kommer att ligga strax intill sportcentret. Bland annat planeras radhus bara 15–20 meter från idrottsplatsen.

– Därför måste man givetvis först noggrant utreda hur det funkar med eventuella ljud- och ljusstörningar från sportcentret, säger Jan Jönsson.

Huvudentrén ska precis som i dag nås från Vårbergsvägen, men ytterligare några mindre ingångar kommer att skapas runt arenan. Även antalet parkeringsplatser kommer att öka från ungefär 80 till 130.

Som kompensation för de grönområden som övergår till idrottsmark ska man anlägga nya planteringar och restaurera skogsmarken i närheten. Stadsdelsförvaltningen tror på ”ett attraktivt aktivitetsstråk i världsklass”, enligt tjänsteutlåtandet som i förra veckan gick upp i stadsdelsnämnden.

Utöver anläggningar direkt avsedda för organiserad idrott vill man nämligen även satsa på spontanidrott. I nära anslutning till sportcentrat ska det, förutom en lekplats, även byggas ett utomhusgym, en isbana och en skejtpark.

Klart är att Vårberg på Västerholmsstråket även kommer att få en så kallad ”puckelbollplan”, en kuperad konstgräsplan med krokiga linjer och mål som är olika stora.

Fakta

Anlades 1976

Vårbergs idrottsplats stod klar 1976.

Redan då talades det om att marken väster om området var mycket lämpligt att använda för idrott.

En konstgräsplan anlades 2006, i övrigt har inga utbyggnader gjorts.

Idrottsplatsen har i dag tre fotbollsplaner, ishockeyrink, friidrottsanläggning, handbollsplan, spontanidrottsytor och olika serviceutrymmen.

Källa: SKÄRHOLMEN STADSDELSFÖRVALTNING