Flera partier mot vägbygge

Förtydligande I artikeln där Lokaltidningen Mitt i berättade om kostnaderna för Södertörnsleden stod att Miljöpartiet varit ett av de partier som satt sig emot bygget av motorleden.

Huddingepartiet är dock det parti som starkast och under längst tid varit emot motorledsbygget, något som inte framgick i artikeln.