Flera politiker vill se fler hyresrätter

Det byggs allt fler lägenheter i Vallentuna men det är oklart om de kommer att bli hyresrätter.

Flera politiker vill ha hyresrätter men få konkreta planer finns.

I förra veckan skrev Lokaltidningen Mitt i Vallentunasteget om 49-åriga Sara som tvingas bo hos sin mamma eftersom hon inte får tag på en hyresrätt i Vallentuna.

Oppositionsrådet Jaana Tilles (s), som kallar sig Sossemor på sin blogg reagerade på artikeln.

– Sara har gjort mycket för att visa hur bred den här problematiken är. Det handlar inte bara om ungdomar som inte hittar bostad eller äldre som inte får sina villor sålda, utan om människor mitt i livet. Särskilt efter skilsmässor, säger hon.

Hon är kritisk till kommunalrådet Örjan Lids förklaring att det är svårt att bygga hyresrätter via det kommunala bostadsbolaget Össebyhus, eftersom det är så litet med sina dryga 70 lägenheter.

– År 2009 försökte jag stoppa utförsäljningen av ett stort bestånd av Össebyhus lägenheter till en privat hyresvärd, säger hon.

Med de 80 lägenheter som då såldes, skulle kommunen vara i ett bättre läge än idag, menar hon.

Jaana Tilles tycker också att kommunen borde ge sitt bolag Össebyhus direktiv att bygga fler hyresrätter eller subventionera kommunalt ägd mark åt byggherrar som bygger hyresrätter.

Andra politiska partier har också uttalat att de vill se fler hyresrätter. Men de konkreta planerna är få.

Folkpariet vill förtäta klimatsmart, genom att få in fler hyresrätter kollektivnära lägen. Även Miljöpartiet skriver i sin vision att de vill ha ”ett tillräckligt utbud av små och billiga lägenheter som ger ungdomar och andra mindre kapitalstarka grupper en chans att skaffa sig en bostad”.

Fakta

Tio procent i Vallentuna

Andel hyresrätter av det totala lägenhetsbeståndet 2010.

Upplands Väsby: 59%

Vallentuna: 10%

Österåker: 52%

Täby: 18%

Danderyd: 30%

Totalt i länet är 49 procent av lägenheterna hyresrätter.

Källa: Stockholms läns landsting och SCB