flera rara fåglar har setts på ön

Lidingö Lappugglan som stannade länge på Lidingö var en av de ovanliga fåglar som förra året orsakade uppståndelse på Lidingö. Andra mindre vanliga fåglar som synts till på ön är bland annat taigasångare, stäpphök, mindre sångsvan och bläsgås.

Detta visar Lidingö ornitologiska förenings årsrapport från förra året. Anmäkningsvärda ”icke-fynd” detta år var skedand, lappsparv och ortolansparv.

Att endast ett fynd av talltita har rapporterats har Mitt i Lidingö Tidning berättat om tidigare. Lidingö ornitologiska förening gör varje år en sammanställning över de fågelfynd som rapporterats in till föreningen.