Min lokala hjälte

Flera renoveringsobjekt kan säljas

pengar
Flera hus kan säljas.
Ett alternativ till robust renovering är att husen ombildas. En lösning på problemet, anser det politiska styret.
Ännu värre, menar Hyresgästföreningen.

Flera av de 15 fastigheter som pekats ut som aktuella för omfattande renovering kan ombildas.

Nu görs en intressekoll bland Sundbybergs hyresgäster, efter ett politiskt beslut att verka för fler ombildningar. I Hallonbergen har ett köpeerbjudande gått ut, ytterligare fyra hus har värderats. Säljs husen uteblir Förvaltarens renovering.

– I vissa hus kan ombildning vara en lösning. Då får de som bor där styra över renoveringarna och vi får mer blandade stadsdelar, säger Mikael T Eriksson (M).

Hur stor del av Förvaltarens 7 893 bostäder som får ombildas är oklart.

Mikael T Eriksson mötte hyresgästerna utanför stadshuset i våras, och meddelade att husen på Götgatan får ombildas. Hyresgästerna har länge protesterat mot stundande renoveringar och hyreshöjningar.

Mikael T Eriksson mötte hyresgästerna utanför stadshuset i våras, och meddelade att husen på Götgatan får ombildas. Hyresgästerna har länge protesterat mot stundande renoveringar och hyreshöjningar.

– Vi har inte satt någon siffra, säger Eriksson.

En dålig idé, anser Hyresgästföreningen.

– Folk är rädda för både renovering och ombildning. De vill bor kvar hos Förvaltaren och förstår inte varför de ska behöva köpa. Frågan är vad Förvaltaren ska ägna sig åt om en massa säljs ut. De sågar av sin egen gren, säger Leif Törnqvist, Hyresgästföreningen Sundbyberg.

Han tror det finns en strategi bakom att sälja renoveringsobjekt och tar Götgatan som exempel. Efter protester mot robust renovering öppnade i våras det politiska styret för att ombilda huset.

– Och på Lötsjövägen där man försöker ombilda regnar det in. Genom att sälja slipper Förvaltaren renovera och man slipper tjafsa med hyresgästerna, säger Leif Törnqvist.

Varken Mikael T Eriksson eller Förvaltaren svarar att det finns ett sådant samband.