Flera skolor ska saneras från radon

SOLLENTUNA Under vintern och våren har radonhalten på Sollen­tunas skolor mätts.

Resultatet visar att Gillboskolan, Vaxmoraskolan, Linnés förskola, Sollentuna international school och Stallets förskola har för höga halter av den cancerframkallande gasen.

Upp till 7 000 bequerel per kubikmeter luft har uppmätts. Gränsvärdet är 200.

Nu ska kommunen sanera och installera fläktar och radon­sugar som ska vädra ut den farliga gasen. Det har trafik- och fastighetsnämnden beslutat.

Saneringen ska genomföras under 2013 och 2014, och väntas kosta 10 miljoner kronor.