37,2

procent av invånarna i Huddinge kommun är födda utomlands. Det framgår av Statistiska centralbyråns siffror för Sveriges befolkning den 31 december 2014.