Min lokala hjälte

Flera tusen skrev under mot bygget

Nätverket Rädda Råstasjön kräver att byggplanerna vid sjön stoppas helt. Nya bostäder skulle blockera övergången till Sundbyberg och den ­gröna kilen vidare mot Ursvik, menar föreningen.
Nätverket Rädda Råstasjön kräver att byggplanerna vid sjön stoppas helt. Nya bostäder skulle blockera övergången till Sundbyberg och den ­gröna kilen vidare mot Ursvik, menar föreningen.
Flera tusen Sundbybergsbor har skrivit på protestlistan mot bygget vid Råstasjön. Och nu backar Solnas politiker – delvis.

I Sundbyberg föreslås samtidigt ett naturreservat för att skydda Golfängarna och Lötsjön.

Solna stads förslag att upphäva strandskyddet för att bygga 1 800 bostäder på Råstasjöns norra och östra sida har väckt starka protester, även i Sundbyberg. Flera tusen invånare har skrivit på nätverket Rädda Råstasjöns protestlista.

Förra veckan lämnades 11 182 namnunderskrifter och en tårta med en överstruken detaljplan över till kommunstyrelsens ordförande i Solna, Pehr Granfalk (M).

– Det finns en enorm opinion mot att bygga vid Råstasjön. Det är ett unikt område som inte får förstöras, det vill vi markera i dag, säger Ola Persson, en av rörelsens initiativtagare.

Solna stads syfte var att skapa en attraktiv stadsdel vid sjön. Men protesterna, tillsammans med bakläxa från länsstyrelsen, har fått politikerna att backa – delvis.

– Vi ska ta fram ett helt nytt förslag. Det kommer inte att se ut som det gör i dag, var Pehr Granfalks löfte till Rädda Råstasjön.

I det nya förslaget, som ska vara klart i augusti, väntas byggplanerna bantas till ungefär 900 bostäder. Inga hus ska få byggas inom 100 meter från sjön, därmed bevaras strandskyddet.

– Bygger man utanför strandskyddet och inte i vissa känsliga områden hamnar man på ungefär hälften av bebyggelsen, säger Anders Ekegren (FP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Solna där det nya förslaget ska antas.

Men även om Rädda Råstasjön ser beskedet som en liten seger, anser de att Råstasjön och områdets djur- och växtliv påverkas negativt även om man bygger utanför strandskyddet.

Nya hus vid sjöns nordvästra del skulle också blockera övergången till Sundbyberg och den gröna kilen upp mot Ursvik och Järvafältet, menar de.

Men att stoppa bygget vid Råstasjön, som gränsar till Sundbyberg, är inte aktuellt, slår Pehr Granfalk fast. Det finns ett beslut från 2007 om att bebygga området och länka ihop det med Arenastaden.

– Vi har tagit intryck av protesterna. Det här är ett känsligt område, men de som skriker nej till att bygga överhuvudtaget kommer bli svåra att tillfredställa. Jag tror att vi kommer få fram ett förslag som många kan acceptera, säger Pehr Granfalk.

I Sundbyberg föreslår Folkpartiet att staden gör Lötsjön och Golfängarna till ett naturreservat för att skydda grönområdena från framtida exploatering.

– Just nu finns inga akuta planer på att bygga där, man kan säga att det är förebyggande, säger oppositionsråd Johan Storåkers (FP).

Det är ett unikt område som inte får förstöras.Ola Persson, rädda råstasjön

Fakta

900 synpunkter kom in

Förslaget som innebär 1 800 bostäder fördelat på 60 hus, det närmsta 45 meter från Råstasjön, var ute på samråd tidigare i år. 900 svar kom in, cirka 85 procent var negativa.

De flesta är oroliga för planens hot mot Råstasjöns natur- och rekreationsvärde och fågelliv.

Länsstyrelsen anser att det saknas skäl att upphäva strandskyddet.