Flera vägar i Skärholmen kan bli stadsgator

Vårbergsvägen kan bli stadsgata.
Planen är att Vårbergsvägen ska kantas av bostäder och servicelokaler.
I dag är Skärholmsvägen, Vårbergsvägen och Bredängsvägen breda och bitvis ödsliga vägar. I framtiden kan de bli stadsgator, kantade av bostäder, butiker och annan service. Det framgår av förslaget till översiktsplan.

När Skärholmens stadsdel byggdes var trafikseparering på modet. Cykel- och gångvägar fick ett eget nät inne i bostadsområdena, åtskilt från bilvägarna. Det har sina fördelar. Många tycker om de gröna stråken där man kan gå och cykla utan att se upp för bilar. Men nackdelen är att både gång- och cykelvägar kan kännas otrygga när mörkret fallit, och att de breda bilvägarna blir ödsliga och lockar till fortkörning.

I översiktsplanen för Stockholm, som Mitt i nu kan presentera, vill man därför göra stadsgator av flera stora bilvägar – Skärholmsvägen, Vårbergsvägen och Bredängsvägen. I framtiden tänker man sig att de ska kantas av bostäder, föreningslokaler, kaféer och annat.

– När gatorna får bra trottoarer och blir bebyggda med bostäder och andra lokaler så befolkas gatorna. Det ökar tryggheten – fler ögon ser vad som händer. Tanken är flytta gång- och cykeltrafik från de otrygga parkvägarna till gatorna, säger Susanne Werlinder, enhetschef på planavdelningen för västra söderort.

Om Skärholmsvägen och Vårbergsvägen blir livliga stadsgator kommer det också att länka samman Skärholmen och Vårberg bättre än i dag, betonar man i översiktsplanen. Samma tanke finns med att utveckla Bredängsvägen – den ska bli tydligare länkad till både Fruängen och Mälarhöjden.

– Vi vill skapa en stad som håller samman. Om det blir enklare att röra sig över gränserna upplever man också en större närhet. Det ska bli lättare att besöka varandra, säger Susanne Werlinder.

Översiktsplanen betonar också hur viktigt det är att Skärholmen centrum och Kungens kurva i Huddinge knyts ihop bättre. E4 är en barriär mellan de båda handelsområdena, men det går att göra det lättare att ta sig mellan dem. Det är viktigt för att knyta ihop områden till en regional stadskärna, betonar Susanne Werlinder.

– Barriären går inte att ta bort men det går att göra det lättare att gå, cykla och åka kollektivt.