ANNONS

Flera vägarbeten klara i december

I höst har Sundbybergsborna tvingats stå ut med otaliga väg­arbeten.

Men redan den här veckan kommer trafiken att börja rulla på bättre.
ANNONS

Vägarbetena på bland annat Landsvägen, Ekensbergsbron och vid trafikplats Rissne har ställt till det för Sundbybergs bilister den senaste tiden.

Ingemar Rönnäng, som arbetar på Skatteverkets huvudkontor och ofta kör genom Sundbyberg till och från jobbet, tycker att det har varit ett kaos.

– Problemet är att det har kommit nya avspärrningar hela tiden så du har aldrig vetat var du får åka någonstans, säger han.

Men snart är flera vägarbeten klara och trafiken väntas flyta smidigare. Det välkomnar Ingemar Rönnäng.

– Det är jättebra, även om det är svårt att veta hur det blir, säger han och tittar bort mot SL:s avspärrningar på Landsvägen.

Utbyggnaden av tvärbanan har bland annat lett till att Landsvägen enkelriktats under lång tid. Dessutom har närliggande Ekensbergsbron varit enkelriktad och helt avstängd tidvis. Det har krånglat till det inte bara för bilister utan också för kollektivresenärer och gångtrafikanter.

– Så är det när man bygger i tätort, det går inte obemärkt förbi. Samtidigt måste vi bygga ut infrastrukturen för kollektivtrafiken, säger Assi Abdel-Baki informationsansvarig på SL.

Men nu börjar det bli klart. Ekensbergsbron är öppnad och trafiken släpps på i båda riktningarna längs Landsvägen från den 1 december. Trafiksituation förbättras därmed rejält, enligt SL.

Vid trafikplats Rissne har bilisterna också satts på prov. I korsningen Enköpingsvägen och Ulvsundavägen bygger Trafikverket en permanent cirkulationsplats sedan i januari 2011. Sprängningar och stora ledningsomläggningar har tidvis lett till att det varit svårt att komma fram.

ANNONS

En tillfällig jätterondell ska öppnas nu i helgen. Enligt Trafikverket kommer det att leda till att trafiken flyter på bättre än den gjorde innan bygget ens drog i gång.

– De simuleringar vi har gjort visar att det ska gå smidigare att åka här och att det ska bli mindre köer, säger Anna Sandahl på Trafikverket.

Jenny Simonsson på stadsbyggnads- och miljöförvaltningen tror att hela trafiksituationen i kommunen blir bättre nu. Hon pekar speciellt på vikten av att Landsvägs­arbetet börjar bli klart.

– Det har pågått under en längre tid och orsakat stora framkomlighetsproblem, säger hon.

Men det är inte slut på vägarbetena. Jenny Simonsson säger att det pågår många byggen och att det även fortsättningsvis kan bli trafikstörningar. I dagsläget handlar det dock om mindre projekt.

– Så stora projekt som tvärbanan genom Landsvägen, det har vi inte just nu, säger hon.

Längre fram väntar två omfattande byggen. I slutet av 2012 planeras vägarbeten kring kvarteret Plåten och 2013 blir det förändringar på Landsvägen vid Swedbanks huvudkontor.

Ingemar Rönnäng har förståelse för att det byggs. Han säger att det är lika bra att vänja sig vid trafikstörningar.

– I Stockholm kommer det alltid vara vägarbeten eftersom staden växer.

Enkelriktningen på Landsvägen är snart ett minne blott. En lättnad, tycker Ingemar Rönnäng, som jobbar på Skattekontoret

Fakta

Vägarbeten i olika skeden

Klara:

Landsvägen: öppnas för biltrafik i båda riktningarna den 1 december och för bussar den 5 december.

Madenvägen: ny utfart mot Enköpingsvägen i höjd med Milstensvägen öppnas i veckan.

Fredsgatan: första etappen mellan Järnvägsgatan och Vegagatan invigs 15 december.

Pågår:

Hamngatan: är omlagd till tillfällig väg fram till sista april.

Lövströms Allé: nyligen startat arbete som beräknas pågå stora delar av våren.

Rissnekorset: en tillfällig cirkulationsplats öppnar nu i helgen. Hela E18 väntas stå klart 2014.

Planerat:

Fredsgatan: beslut ska fattas om arbetet ska fortsätta ända upp till Tulégatan. Byggstart tidigast hösten 2012.

Kvarteret Plåten: arbetet inleds hösten 2012.

Landsvägen: arbeten vid Swedbanks nya huvudkontor 2013.

Källa: Sundbybergs stad