Flera vargrapporter i Huddinge

Under 2012 siktades det varg vid flera tillfällen i Huddinge. I alla fall om man får tro de som rapporterat in rovdjursobservationer.

Enligt länsstyrelsen är det inte helt omöjligt att det faktiskt varit en varg i kommunen.

Enligt de som rapporterat in till länsstyrelsens sajt för rovdjursobservationer, rovobs.se, sågs en varg i Fullersta på julafton. Vid två tillfällen har varg rapporterats från Solgård och en gång i Flemingsbergsskogen, där den ska ha jagat vildsvin.

2012 kom det in fem rapporteringar om varg i Huddinge.

– Först och främst ska man ha klart för sig att det finns vandringsvargar, det kan vara unga vargar som letar revir och de kan dyka upp nästan var som helst i Sverige, säger Hanna Dittrich Söderman, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen i Stockholms län.

Hon vill inte utesluta att det faktiskt rört sig om en så kallad vandringsvarg i Huddinge, om än i något enstaka av de fem fallen.

– Vi får många rapporter om observationer i kranskommunerna. Det kan vara varg, men i nio fall av tio handlar det faktiskt om hundar. Det kan vara jakthundar som ju ibland springer på egen hand, säger Hanna Dittrich Söderman.

Vid ett tillfälle har det säkert konstaterats varg i Huddinge. Det var 2002 i augusti som länsstyrelsen besiktade en tacka som dödats. Man bekräftade snart att den hade dödats av en vandringsvarg. Troligen sköts samma varg på Gräsö i Uppland. Det har dock aldrig bekräftats, enligt Hanna Dittrich Söderman.

Trots Huddinges vida storlek och generösa naturreservat så är det osannolikt att kommunen, eller ens hela Södertörn, skulle räcka för ett vargpar ifall det bestämde sig för att stanna.

– Ur en vargs perspektiv är Södertörn för litet, sedan är det svårt för dem att sig hit. Sannolikt skulle de dödas i trafiken. Medelstorleken för ett vargrevir är 100 000 hektar, men Rialavargarna har cirka 30 000 hektar för där finns mycket gott om mat, säger Hanna Dittrich Söderman.

Riala är ett vargrevir i Norrtälje och Åkersberga.

Skulle man se något som påminner om en varg så ska man rapportera direkt, tycker hon.

– Det är viktigt för oss att få in de här observationerna eftersom det kan hjälpa oss att se ett mönster om det nu skulle handla om varg. Bilder kan man också skicka in.

2013 tycks observationerna ha inletts lite väl dramatiskt. Den 1 januari har någon rapporterat in att ha siktat åtta vargar på en tomt i närheten av Orlångsjö i Huddinge.

”Det finns inget vargrevir i södra delen av länet varför det är osannolikt att åtta vargar siktats tillsammans”, kommenterar rov­obs.se.