Slöjd har lägst andel underkända elever

Sollentuna Slöjd är det ämne där eleverna har minst underkända betyg i Sollentuna. Flest underkända betyg delades ut i ämnet svenska som andraspråk, enligt en sammanställning som barn- och utbildningsnämnden har gjort.

Där framgår även att fler pojkar än flickor blev underkända i matematik. I idrott och hälsa var andelen lika i årskurs 6 och 7, medan fler pojkar blev underkända i årskurs 8 och 9.