ANNONS

Flera vittnar om björn – eller var det vildsvin?

Är det bara vildsvin, eller kan det vara björn?

För första gången på tio år har länsstyrelsen fått in uppgifter om stora nallar i Haninge.

– Får vi även in bilder på troliga björnspår eller spillning så åker vi ut till Haninge, säger Eva Hedberg på länsstyrelsen.
ANNONS

Under en vecka i maj har länsstyrelsen från två olika håll med totalt fyra vittnen fått in rovdjursobservationer om björn i Haninge.

Först av Annelie Nilsson den 6 maj, som kom körande norrut på riksväg 73 med sin kompis strax efter klockan nio på kvällen, när hon i höjd med Häringe-Hammersta naturreservat hoppade till.

– Precis innan kalhygget slutade öster om vägen såg vi djuret 200 meter bort. Det var brunt och lurvigt och lufsade upp mot en backe vid skogen. Pälsen var mer stickig än ett vildsvins. Vi tror att det var björn, säger hon.

Den 11 maj gjordes nästa observation.

Maja Antoniou och en väninna var ute och gick mellan Tyresta by och Svartbäckens by. Det var skymning och plötsligt såg de – vad man uppfattade – två björnungar vandra över fältet.

– Den ena var lite längre fram än den andra. Detta var inte rådjur och de var för stora och för bredaxlade för att vara hundar. Vi sa båda att det måste vara björn.

Både länsstyrelsen och Tyresta nationalpark har reagerat med intresse på observationerna. De tror dock i nuläget att det handlar om vildsvin.

– Björn kan naturligtvis alltid dyka upp och vi har tidigare haft björn i dessa trakter, som simmat sig ner inom skärgården. Men det är mer än tio år tillbaka, säger Eva Hedberg på Länsstyrelsen.

Hon vill dock inte utesluta något.

ANNONS

– Björn kan tillfälligt ha vandrat till Haninge nu. Men det är ganska uteslutet att björn hållit sig undan från år till år i kommunen.

Den 3 januari 2013 fick länsstyrelsen in en allmän observation om att hela fyra fullvuxna björnar och sex björnungar rörde sig i Haninge.

Tipset föreföll dock något tveksamt, och avfärdades snabbt av länsstyrelsen: ”Kan ej vara björn, björnar är inte flocklevande”.

Fyra personer säger att de sett björnar i Haninge. ”Pälsen var mer stickig än på ett vildsvin”, säger ett ögonvittne.

Fakta

Björnbajs ser ut som komockor

Spillning kan avslöja om björn finns i området, men den varierar i utseende beroende på födan.

Den mest karaktäristiska formen ses på sommaren när björnen ätit mycket bär. Det påminner om komockor.

I dag finns minst en björn i regionen. Den har i flera år rört sig ensam mellan Norrtälje kommun och Uppsala län.

Källa: länsstyrelsen