ANNONS

Efter två år – flertalet nyanlända lämnar Nacka

Flertalet nyanlända som bott två år i Nackas genomgångsbostäder har lämnat kommunen
Flertalet nyanlända som bott två år i Nackas genomgångsbostäder har lämnat kommunen
Det stora flertalet nyanlända som har bott två år i Nacka, den tid nyanlända får bo i kommunens genomgångsbostäder, har lämnat Nacka. Flertalet har flyttat utanför länet. En del har dock ordnat med bostad i Nacka.
ANNONS

Under 2018 har de nyanlända som kom bland de första till Nacka 2016 fått flytta ut från kommunens genomgångsbostäder.

Totalt handlar det om 141 personer.

Flertalet har ordnat egen bostad

Av de 141 har 115 personer flyttat till egen bostad. Stora flertalet – 47 personer – har flyttat till kommuner utanför Stockholms län. 28 har flyttat till någon annan kommun i länet. 25 har flyttat till en egen bostad i Nacka. 26 nyanlända har inte lyckats ordna med egen bostad och har beviljats tillfälligt boende i Nacka.

För 15 nyanlända har kommunen ingen uppgift om vart de har flyttat.

Nacka har satt två år som maxtid för nyanlända att bo i kommunens genomgångsbostäder.

Lagen tillämpas olika

Bosättningslagen tillämpas på olika sätt i olika kommuner, konstaterar länsstyrelsen, en av myndigheterna som ansvarar för fördelningen av nyanlända till kommunerna.

Annelie Rosted, utvecklingsledare på länsstyrelsen, säger att många kommuner i Stockholms län tolkar lagen som ett tidsbegränsat ansvar men i lagtexten framgår inte om kommunens ansvar får begränsas till en viss tid.

– Syftet med bosättningslagen är att alla landets kommuner ska ta ett gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända för att förbättra de nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet, säger Annelie Rosted.

”Relativt hög siffra”

Frida Plym Forshell är arbetsmarknadsdirektör i Nacka kommun:

ANNONS

– Nacka har sedan 2015 tagit emot cirka tusen nyanlända personer för bosättning, vilket är en relativt hög siffra med tanke på tillgången på lediga bostäder i kommunen. Tvåårsgränsen möjliggör ett gott mottagande inklusive bosättning för de nya nyanlända som anvisas till Nacka varje år.

Frida Plym Forshell ser bostadsmarknaden i Stockholms län som orsak till att så många nyanlända flyttar från länet:

– De flesta nyanlända anger att de trivs i Nacka och att det finns bra möjligheter att få arbete här. Sannolikt är situationen på bostadsmarknaden i Stockholms län en starkt bidragande orsak till att man flyttar bort från regionen.

Förra året, 2017, anvisade 469 nyanlända till Nacka. De har ännu inte bott två år i Nacka men av dem har 81 personer flyttat till eget boende, flertalet av dem till kommuner utanför länet. Två av dem har ordnat bostad i Nacka.