Flest böter på Odenvägen

Louise Hård af Segerstad bor på Torsvikssvängen och tycker det är bra att felparkerare hålls efter, särskilt när de ställer bilen för nära eller på övergångsställen.
Louise Hård af Segerstad bor på Torsvikssvängen och tycker det är bra att felparkerare hålls efter, särskilt när de ställer bilen för nära eller på övergångsställen.
Mattias 
Ekelund.
Mattias 
Ekelund.
Odenvägen och Torsvikssvängen är Lidingös mest lappade vägar. Det visar Europarks statistik över utdelade p-böter, som Mitt i Lidingö Tidning tagit del av.

När Mitt i Lidingö Tidning kommer till Torsvikssvängen upptäcker vi snart en bil som blivit lappad. Bilen står någon meter för nära ett övergångsställe – men bilägaren är inte ensam om att bötfällas just här. Gatan är en av dem som toppar listan över mest lappade vägarna på Lidingö, enligt Europarks egna dagsrapporter. Parkeingsbolaget tog över p-övervakningen på Lidingö den 18 januari.

När Mitt i Lidingö Tidning uppmärksammar Louise Hård af Segerstad, som äger bilen, på att hon fått en p-bot, tar hon det med jämnmod.

– Jag tycker ju egentligen att det är bra att de kollar att folk står som de ska på gatorna, säger hon.

Louise Hård af Segerstad tycker att p-övervakningen på Lidingö är schyst, och är glad att hon till exempel fick en varningslapp första gången hon parkerade fel efter att Torsvikssvängen blev enkelriktad. Hon har själv barn och tycker det är illa när bilister parkerar för nära övergångsställen – eller i värsta fall på.

– Någon kanske tänker ”det handlar bara om fem minuter som jag ska stå här”, men om det kommer ett barn då och just ska gå över gatan så spelar det ju ingen roll, säger hon.

En annan plats i Lidingö där det ofta delas ut p-böter är på gatorna i Lidingö centrum. En av dem som fått p-bot i centrum där några gånger är John Elton, som glömmer p-skivan då och då.

– Man måste reglera parkeringen, men det måste vara proportionerligt. 400 kronor är orimligt för att man missat p-skivan, tycker han.

Statistik som Transportstyrelsen tagit fram åt Mitt i Lidingö visar att antalet utdelade p-böter på Lidingö har minskat de senaste två åren. Mellan 2007 och 2009 ökade de kraftigt, från 1 938 till 4 333. Men sedan sjönk antalet igen och var förra året 3 414.

Det förvånar Joakim Forsell, gatu- och trafikchef på Lidingö.

– Vi förstår inte alls varför. Vår parkeringsövervakning ökar i tid, och det är mycket gnäll på felparkeringar. Vi tycker vi är noggrannare och bevakar överallt, säger han.

Vad kan det då bero på?

– Min enda gissning är att i början var p-övervakningen nästan obefintlig på Lidingö. Kanske var det då lätt att gå på vilken gata som helst och bötfälla. Nu är det nog lite mer jobb med att hitta felparkerarna. Men det är min egen ”hobbytolkning”, säger han.

Mattias Ekelund, som driver Torsviks tobak och spel har märkt att många på Torsvikssvängen fått p-böter.

– De har varit väldigt nitiska borta på Torsvikssvängen den senaste tiden, säger han.

Själv önskar han dock att de borde vara mer nitiska utanför hans egen butik på Torshammarsvägen.

Där står enligt honom folk ofta hela dagar fast man egentligen bara får stå en halvtimme.

Lidingö stad har ingen uppgift om att ovanligt många skulle ha bötfällts på Torsvikssvängen. Men gatan är prioriterad utifrån kommunens parametrar för vilka vägar som bör övervakas med kontinuitet.

– Den ligger i Torsvik-centrum som är ett prioriterat område, bussen kör på den gatan och det är dessutom många skolbarn som passerar i området, så det är viktigt att man parkerar rätt där, säger Caroline Jansson, trafikutvecklare på Lidingö stad.

Fakta

P-botstoppen

Källa: europark