Flest förstelärare finns i Rinkeby-Kista

I Rinkeby-Kista finns det många yrkesskickliga pedagoger. Sedan höstterminen har grundskolorna i stadsdelen fått 16 nya så kallade förste­lärare.

Sedan höstterminen kan riktigt bra pedagoger i Stockholms stad ansöka om att bli förstelärare och få högre lön. Rinkeby-Kistas grundskolor har dragit vinstlotten med 16 nya förstelärare, vilket är stadens högsta täthet av förstelärare sett till antalet grundskoleelever.

Tensta ligger också bra till, där finns sju förstelärare.

Tanken bakom det nya systemet är att de bästa lärarna ska finnas på de skolor som behöver dem som mest.

– Satsningen kommer att fortsätta under 2014, med målsättningen att vi vid årsskiftet 2014-2015 ska ha minst 700 förstelärare på våra grund- och gymnasieskolor runt om i staden, säger Daniel Schale, biträdande borgarrådssekreterare på skolroteln i Stockholms stadshus.

Rektorerna på skolorna bestämmer vem som kan bli förstelärare. Antingen söker lärarna som redan arbetar på skolorna eller så rekryteras de externt.

Som lärare måste man ha vissa kvalifikationer för att kunna utses som en extra yrkesskicklig lärare. En förstelärare får 5 000 kronor mer i månadslön, pengar som kommer från Stockholms stad.

På Askebyskolan i Rinkeby har de en lärare som blivit förstelärare sedan höstterminen satte igång.

– Det är en lärare som har arbetat länge på skolan och som har haft uppdrag inom universitetet och lärarutbildningar. Hon har en gedigen ämneskunskap inom matematik och NO. Terminen har nyss satt igång men vi har stora förhoppningar om att hon ska kunna dela med sig av sina kunskaper, säger Monika Bylund Rhodin, utbildningsledare på Askebyskolan, som har elever från förskoleklass upp till sexan.

Finns det en risk att utnämnandet av förstelärare skapar dålig stämning bland de andra lärarna?

– Den risken finns. Vi är inte vana att ha individuella löner vilket kan ställa till det. Det är lite tudelat, för samtidigt finns det många som tycker att det måste finnas karriärvägar för lärare, säger hon.

Fakta

23 förstelärare i Järvas grundskolor

Tensta: Elinsborgsskolan: 2 Enbacksskolan: 2 Gullingeskolan: 1 Hjulsta grundskola: 2

Rinkeby/Kista: Akalla grundskola: 2 Husbygård F–9: 2 Igelbäcksskolan: 2 Knutbyskolan: 2 Kvarnbackaskolan: 1 Kvarnbyskolan: 1 Oxhagsskolan: 1 Rinkebyskolan: 2 Askebyskolan: 1 Ärvingeskolan: 2