Flest rådjur i viltolyckor i Sollentuna

Det är mest rådjur inblandat i de viltolyckor som sker i Sollentuna kommun. Bara i år var rådjur inblandade i 43 av 44 anmälda viltolyckor. I hela länet ökar också rådjursolyckorna, från 2 456 anmälda år 2010 till 2 819 under förra året.

Rådjur dominerar statistiken från Nationella viltolycksrådet vad gäller viltolyckor i Sollentuna kommun. Bara i år av har 43 av 44 viltolyckor haft rådjur inblandade. Från år 2010 till och med i år var 343 av totalt 356 rapporterade viltolyckor olyckor med rådjur. Några platser har haft mer kollisioner än andra genom åren, på Bollstavägen har 8 skett från 2010, Länsväg 267 har haft ett tjugotal, 7 stycken har rapporterats på Norrvikenleden, 11 vid Trafikplats Häggvik och 6 stycken på Frestavägen.

I hela länet märks en ökning av rådjursolyckor. Totalt sett var det förra året 3 469 viltolyckor och av dessa var 2 819 rådjur inblandade. Gott om foder och varma vintrar har varit gynnsamt för rådjurstammen, enligt Lars Klintberg, eftersöksjägare som är med i regionala viltolycksrådet i Stockholms län.

– Stammen har ökat i hela länet, säger han och menar att rådjuren i allt högre utsträckning söker sig närmare bebyggelsen i takt med att de blir fler. Där med ökar också risken för olyckor.

Något Lars Jonsson, länsansvarig polis och medlem i Nationella viltolycksrådet erfarit sedan de började statistikföra viltolyckorna 2010.

– Slår man ut viltolyckor så är det åtminstone nio om dagen, säger han.

Rensning i vägdikena, hastighetsbegränsningar och avskjutning är åtgärder för att försöka minska viltolyckorna i länet . Är olyckan framme påminner Lars Jonsson om förarens skyldighet.

– Även om man tror att djuren klarar sig är det lag på att man ska ringa och anmäla det, det är ett jaktbrott om man inte gör det, säger han och tillägger att personen inte behöver stanna på platsen men ska märka den, ringa 112 och anmäla händelsen samt ha mobilen på i fall eftersöksjägaren behöver få kontakt med föraren.

– Även om man tror att man missar rådjuret får man inte ta beslutet själv utan måste ringa, för det kan ju ligga 30 meter upp med brutna ben, säger Lars Jonsson.

Viltolycksremsor för märkning av olyckplatsen finns att ladda ner på Nationella viltolyckrådets hemsida.

Fakta

Viltolyckor med rådjur i kommunen

När det gäller anmälda viltolyckor i Sollentuna kommun dominerar olyckor med rådjur. Totalt 43 av 44 anmälda viltolyckor i år, 2016, hade rådjur iblandade. Mellan 2010- 2016 har 356 viltolyckor rapporterats varav 343 var rådjursolyckor.

2016 (hittills i år) – 43 viltolyckor med rådjur inblandat

2015- 57 stycken

2014- 47 stycken

2013 – 52 stycken

2012- 38 stycken

2011 – 51 stycken

2010 – 55 stycken

Källa: Nationella viltolycksrådet, www.viltolycka.se