Här finns flest sjuka i länet

Vårdcentral sjukskrivning huddinge
Huddinge kommun har flest sjukskrivna i länet.
Anställda över 50 år är sjuka mest i Huddinge kommun.
Anställda över 50 år är sjuka mest i Huddinge kommun.
Huddinge kommun har högst sjukfrånvaro i länet. Och det är de äldsta, anställda över 50 år, som är sjuka mest.
Det visar en rapport från Sveriges kommuner och landsting, SKL, som bygger på statistik från 2017.

Men det går framåt. Jämfört med 2016 har Huddinges sjukfrånvaro förbättrats något, dock inte i lika snabb takt som de andra kommunerna i länet som hade högst andel sjukskrivna 2016.

Politikern Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande, säger att kommunen jobbar för att få ner sjukskrivningarna.

– Vi har utmaningar, särskilt med de långa sjukskrivningarna och vi jobbar hårt för att minska dem. Samtidigt når vi goda resultat i medarbetarenkäterna och vi ser i år ett tydligt trendbrott med minskade sjukskrivningar, säger han.

Har du själv varit sjukskriven, eller har du någon nära dig som är drabbad? Hör av dig till oss på Mitt i så kan vi berätta din historia och skildra din verksamhet. Självklart får du vara anonym. Mejla till pia.bispo@mitti.se