Här är flest unga helt utanför systemet

Jobbtorg
Två Jobbtorg helt riktade mot unga har startats i Stockholm. Nästa år satsas fem miljoner kronor på bristyrkesutbildningar, vissa i kombination med SFI-utbildning.
Skärholmen är en av de tre stadsdelar där flest ungdomar varken arbetar eller studerar. Det visar färska siffror från Sweco, rapporterar DN.

Enligt rapporten står 9,2 procent av alla unga mellan 16 och 29 år i Stockholm helt utanför samhällssystemet. I siffror rör det sig om 16 667 ungdomar.

Men utanförskapet är inte jämnt fördelat över staden. Flest unga som varken arbetar eller studerar bor i Skärholmen, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. I dessa områden är siffran mellan 15 och 22,9 procent.

– Tyvärr ger det en väldigt tydlig bild som många känner igen av en delad stad. Eftersom skillnaderna är så stora behöver vi riktade insatser för de som behöver särskilt stöd, säger säger arbetsmarknadsborgarrådet Emilia Bjuggren (S) till Dagens Nyheter.

Det är Stockholms stads hållbarhetskommission som presenterar Swecos kartläggning, som gäller år 2013. Den är underlag för åtgärder som ska presenteras våren 2017. Kommissionen föreslår dock redan nu en rad åtgärder, som tätare kontakt mellan näringsliv och skola, fler yrkesinriktade utbildningar, tätare handläggarkontakt och särskilda anställningsstöd.

Stockholms stad har redan startat flera  Jobbtorg riktade mot unga, för att nå fler unga utanför systemet.