Flest vallöften om skola och förskola

Bättre skola och förskola lovar nästan alla.

Äldre och närpolis är andra ­viktiga områden.

Det visar Lokaltidningen Mitt i:s ­enkät med partierna i Danderyds ­kommunfullmäktige.

Danderyds politiska partier vill prioritera skolan. Förskollärararen Camilla Grönqvist undervisar i en förskoleklass i Enebyskolan.FOTO: Pekka Pääkkö

SOCIALDEMOKRATERNA

Mindre barngrupper och mer personal för att alla barn ska få den utbildning och omsorg de behöver.

Trygg skolmiljö. Höjda lärarlöner. 1 förskola på obekväm arbetstid. 50 procent pedagogtäthet i förskolan.

Bostäder.

Studentbostäder i anslutning till Dandeyds sjukhus. Bygg små lägenheter vid befintliga centrum.

Äldreomsorg.

Fler boenden. God och näringsrik mat. Meningsfull verksamhet för att bryta ensamhet.

MODERATERNA

Bättre välfärd, skola äldreomsorg.

Danderyd ska ha Sveriges bästa skolor även framöver. Vi vill bygga två särskilda boenden för äldre samt korttidsboende.

Ordning och reda i ekonomin och låg skatt.

Ordning i ekonomin är en förutsättning för att viktiga satsningar på skola och äldreomsorg ska kunna genomföras.

Bättre miljö.

Vi vill bygga bullerskydd vid de mest utsatta sträckorna längs med E18 och är beredda till kommunal medfinansiering.

MILJÖPARTIET

FN:s barnkonvention måste införas i Danderyds övergripande mål.

Skolan ska erbjuda en trygg arbetsmiljö för elever och lärare. Säkra att barnen får en giftfri vardag.

Äldre och funktionshindrade

måste få värdig trygghet i sitt boende.

Inrätta ny äldrenämnd.

Varmare politik

med ökat medborgarinflytande och större lyhördhet för invånarnas behov.

Nej till kallt blocktänkande.

kristdemokraterna

Äldreomsorg.

Två nya äldreboenden ska byggas i Danderyd. Särskilda platser för korttidsboende ska ingå.

Mer varierad kost i äldreomsorgen , med bättre möjlig_heter att välja mat.

Utöka volontärsverksamheten.

Närpolis i Danderyd.

Tryggheten måste förbättras, med en närvarande, synlig polis.

Infrastruktur.

Utöka infartsparkeringen vid Mörbyskolan. Förlägg E18 i tunnel. Förläng tunnelbanan till Täby.

Folkpartiet

E 18 i tunnel, T-bana till Täby/Solna.

E18 är Danderyds största miljöbov och vi måste få bort buller och partiklar. Det är viktigt med tunnelbana också.

Tillbaka med närpolisen i Danderyd.

Bostadsinbrotten måste bekämpas. I polisstyrelsen har vi agerat för att närpolisen ska tillbaka.

Skolan.

Vi ska rekrytera landets bästa lärare. Alla barn ska få det stöd de behöver.

danderydscentern-

Miljön.

Fortsatt intensiv kamp mot bullret från Roslagsbanan och E 18. Skydd av parker och grönområden. Altorpsskogen naturreservat.

Förskola/skola.

Väl tilltagen skolpeng. Fritt skolval. Fokus på kunskapsresultat. Bästa lärarna. Bra kravmärkt mat. Giftfri miljö. Upprustning av skolorna.

Äldreomsorgen.

Fler äldre­boenden och korttidsboende. Bra kravmärkt mat. Fritt val i boende och hemtjänst. Servicehus i Mörby Centrum.