Fletcher Sjöman anmäls för lagbrott

Michaela Fletcher Sjöman (M), kommunalråd i Öster­åker, tycker inte att hon gjorde fel när hon påverkade lönen för fyra tjänstemän.

Nu anmäler oppositionen händelsen till förvaltningsrätten.

Mejlkonversationer avslöjar att kommunstyrelsens ordförande i Österåker, Michaela Fletcher Sjöman (M) påverkat lönen på flera tjänstemän i kommunen.

Det kan vara ett brott mot kommunallagen, misstänker Socialdemokraterna som anmält händelsen till förvaltningsrätten.

– Jag välkomnar anmälan och ser fram emot en eventuell prövning, säger Michaela Fletcher Sjöman.

Till Lokaltidningen Mitt i säger hon att hon inte alls bestämt lönerna för de tjänstemän det gäller, utan bara framfört ”önskemål”.

– Jag har bara uttryckt önskemål om att nyckelpersoner skulle få mer i lönekuverten. Enligt mitt förmenande strider inte det mot kommunallagen.

– Jag har aldrig sagt att den personen ska få lönen.

I ett av de fyra fallen hörde först en förvaltningschef själv av sig och begärde extrapengar för att premiera medarbetaren – och beviljades det av Fletcher Sjöman.

Men av mejltrafiken framgår också att minst en ansvarig tjänsteman haft en annan uppfattning om vilken lön som skulle sättas.

Ändå blev det som Michaela Fletcher Sjöman ville, i samtliga fyra fall.

– Ja, det blev så.

Socialdemokraterna vill att förvaltningsrätten gör en bedömning om Fletcher Sjöman brutit mot kommunens egen delegationsordning. Delegationsordningen reglerar vilka inom kommunen som får besluta om vad.

Av mejlen som Socialdemokraterna bifogat i sin anmälan till förvaltningsrätten framgår även att Fletcher Sjöman höjde kommundirektören Karin Proos lön med 5 000 kronor– bara en månad innan hon sparkades i början av oktober. Något som kan förefalla märkligt med tanke på vad som sedan hände.

– Så här i efterhand kan jag tycka att det var onödigt att höja lönen, säger Michaela Fletcher Sjöman.

Var du nöjd med henne då du höjde lönen?

– Man kan tolka det så.

Har andra tjänstemän anledning att frukta att de snabbt kan hamna i onåd hos dig?

– Det tycker jag inte.

Enligt Michaela Fletcher Sjöman har hon inga andra kopplingar till de favoriserade tjänstemännen utöver rent tjänsteutövande.