Blev utan färdtjänst efter miss

SPÅNGA En person på en gruppbostad i Spånga var utan färdtjänst i flera månader. Personen, som är funktionsnedsatt sedan födseln, ansökte om att få förnya sitt färdtjänstkort redan i maj.

Då krävdes ett nytt läkarintyg, som dock kom bort i hanteringen. Utan intyget fick den boende ingen förnyad färdtjänst. Några gånger lyckades personalen övertala färdtjänsten att ta med personen ändå, men under sommaren blev hen sittande inne utan att kunna åka på aktiviteter.

Färdtjänstkortet har nu förnyats, men fördröjningen, som tycks ha berott på en miss hos vårdcentralen, har Lex Sarah-anmälts.