Var tredje flicka utsatt för sextrakasserier

Många unga upplever sexuella trakasserier i verkligheten eller på internet. Arkivfoto.
Många unga upplever sexuella trakasserier i verkligheten eller på internet. Arkivfoto.
Ett resultat som är mycket allvarligt men inte förvånansvärt jämfört med liknande undersökningar enligt Caroline Ankarström, preventionssamordnare i Upplands Väsby kommun.
– Resultatet väcker en oro hos mig både som preventionssamordnare och förälder, säger Caroline Anckarström.

Det var i samband med debatten om sexuella trakasserier på festivaler 2016 som Upplands Väsby insåg att det inte fanns någon kartläggning av sexuella trakasserier bland unga.

– Vi bestämde oss för att ta med frågan i vår kartläggning av ungas alkohol och drogvanor, säger Caroline Ankarström som är preventionssamordnare i Upplands Väsby.

En tredjedel av alla flickor i år två på gymnasiet hade upplevt sexuella trakasserier men även en femtedel av alla pojkar i samma årskurs.

– Det är ett mycket allvarligt resultat som väcker en oro hos mig både som preventionssamordnare och förälder. Sexuella trakasserier beror ofta på en ojämställdhet i samhället och att folk har en uppfattning om hur personer ska klä sig eller bete sig, säger Caroline Ankarström.

I jämförelse med en nationell undersökning som har gjorts av Friends är det ungefär samma nivåer. Där visade resultatet en tredjedel av flickorna och en fjärdedel av pojkarna hade upplevt sexuella trakasserier på nätet.

Men få andra kartläggningar har gjorts, Väsby är den första kommunen som kartlägger sexuella trakasserier bland unga enligt Ankarström. Ett viktigt steg enligt kommunalrådet Anders Rosén (V).

– Det är ett led i jobba mot normer och ifrågasätta machonormer och killars sätt att vara. Man måste börja med att visa hur det är för att ändra på det, säger Anders Rosén (V), ansvarig för jämställdhetsfrågor i kommunstyrelsen.

I ett nystartat mentorskapsprojekt på Sverigefinska skolan, Grimsta skolan och Väsby nya gymnasium har lärare utbildats för att i sin tur få eleverna att agera som förebilder och våga säga ifrån. Rosén hoppas att projektet ska få en positiv effekt och att resultat ska kunna analyseras med framtida kartläggningar.

Caroline Ankarström tycker att det är viktigt att fler kommun kartlägger problemet framöver.

– Fler borde uppmärksamma problemet så att vi tillsammans kan jobba med att förbättra ungas situation. Det här är absolut inte en vardag någon vill att unga ska leva i, säger Caroline Ankarström.

Fakta

Undersökningen

Sexuella trakasserier var vanligare hos tjejer än killar och började i tidigare ålder.

Så många hade någon gång upplevt sexuella trakasserier i verkligheten eller på internet:

  • 33 procent av flickorna i år nio, 5 procent varje vecka
  • 36 procent av flickorna i år två på gymnasiet, 11 procent varje vecka
  • 7 procent av pojkarna i år nio, 3 procent varje vecka
  • 20 procent av pojkarna i år två på gymnasiet, 2 procent varje vecka.

Alla elever i år nio och år två tillfrågades. 484 av 610 elever svarade.

Källa: Stockholmsenkäten, 2016