Flickor i Rinkeby-Kista är överviktiga

Rinkeby/Kista Nästan var femte 4-årig flicka i stadsdelen Rinkeby-Kista är överviktig eller fet, enligt Barnhälsovårdens årsrapport för 2011.

Samma siffra för pojkarna var 9,1 procent. Generellt är flickor oftare överviktiga än pojkar, visar rapporten. Drygt var tionde fyraårig flicka i Stockholms län lider av övervikt eller fetma. Detta enligt en artikel i tidningen Metro.