Flickor i Nacka och Värmdö röker och dricker mer än pojkar

Fler flickor än pojkar i årskurs nio röker dagligen, såväl i Nacka som i Värmdö, visar den årliga drogvaneundersökningen.
Fler flickor än pojkar i årskurs nio röker dagligen, såväl i Nacka som i Värmdö, visar den årliga drogvaneundersökningen.
Fler flickor än pojkar i årskurs nio röker dagligen, såväl i Nacka som Värmdö.

Även fler flickor än pojkar i nian har någon gång varit berusad.

Det visar den årliga stora drogvaneundersökningen som kommunerna och länsstyrelsen presenterar, kallad Stockholmsenkäten.

Av enkätsvaren framgår vidare att i nian får fler pojkar än flickor sin alkohol från föräldrar, såväl i Nacka som i Värmdö.

Ungefär lika många pojkar som flickor, både i Nacka och Värmdö, har köpt privatimporterad eller smugglad alkohol.

När det gäller narkotika har fler pojkar än flickor använt narkotika, såväl i Nacka som i Värmdö.

I gymnasiets årskurs två, ser siffrorna för rökning ut som för niorna, fler flickor än pojkar röker dagligen.

Av gymnasisterna i Nacka har ungefär lika många pojkar som flickor varit berusad någon gång I Värmdö är andelen flickor som varit berusade någon gång större än andelen pojkar.

Även bland gymnasieeleverna är narkotikaanvändningen större bland pojkar än flickor i de båda kommunerna.

Läs mer: Stockholmsenkäten 2016.

Fakta

Så använder elever droger

ÅRSKURS 9

Pojkar/flickor (procent)

Röker dagligen

Nacka 9 14

Värmdö 12 23

Varit berusad någon gång

Nacka 30 43

Värmdö 27 41

Använt narkotika någon gång

Nacka 10 7

Värmdö 11 6

GYMNASIET, ÅRSKURS 2:

Pojkar/flickor, procent

Röker dagligen

Nacka 26 30

Värmdö 24 27

Varit berusad någon gång

Nacka 73 74

Värmdö 68 79

Använt narkotika någon gång

Nacka 37 26

Värmdö 29 18

Källa: Stockholmsenkäten