Flickorna deppar och tycker inte de duger

Varannan vill ändra mycket på sig själv – var fjärde är ofta ledsen eller deppig.

Nu satsar kommunen för att få bukt med den växande psykiska ohälsan bland Väsbyflickor.

Lokaltidningen Mitt i berättade i höstas om den så kallade Stockholmsenkäten och oroväckande resultat rörande flickor i årskurs nio.

Bland annat har rökning och alkoholkonsumtion ökat. Flickorna dricker nu motsvarande 139 centiliter ren alkohol per år mot 92 för två år sedan, och allt fler uppger att de sällan tycker det är riktigt härligt att leva.

– Det är oerhört alarmerande eftersom våra unga flickor sticker ut jämfört med övriga kommuner i länet och utvecklingen går åt fel håll, säger Anders Rosén (V), kommunalråd.

Han får medhåll av Maria Fälth (KD) i social- och äldrenämnden, som säger att samverkan mellan kommun, skola och ungdomsmottagning kan bli bättre.

I slutet av förra året presenterade kommunen resultatet av enkäten för alla elevrådsordföranden.

– De pratade om att många unga flickor kan ha oerhört höga krav på sig, dels ska de prestera i skolan, dels ska de vara och se ut på ett särskilt sätt, säger Helene Hagberg, folkhälsosamordnare.

Anders Rosén tror att en annan bidragande orsak kan vara internet.

– Jag tror att kommunen bland annat behöver se vad det är för verklighet unga flickor möter där. Jag vill ha nätvandrare som söker av internet, stoppar nätmobbning och så vidare.

Har kommunen hittills misslyckats med sitt förebyggande arbete?

– Det har jag svårt att uttala mig om, men det är alldeles uppenbart att vi behöver tillsätta fler insatser, säger Anders Rosén.

I går beslutade kommunstyrelsen att Väsby välfärd ska göra en fördjupad analys av varför kommunens unga flickor sticker ut på ett oroväckande sätt. Det handlar bland annat om fokusgruppintervjuer med unga flickor.

– Det är oerhört viktigt att kommunen kommer i gång med det här arbetet, säger Maria Fälth.

I höst kommer Väsby välfärd att redovisa vad man kommer fram till samt förslag på insatser för kommunstyrelsen.

Fakta

En av fyra ofta ledsen eller deppig