Flickors ohälsa ska analyseras

Upplands Väsby Som lokaltidningen Mitt i kunde ­berätta i höstas mår unga flickor i Upplands Väsby allt sämre, enligt Stockholms­enkäten.

Bland flickor i årskurs 9 i Väsby var det förra året fler än tidigare som svarade att de utsatts för mobbning och att de mått psykiskt dåligt. Fler än tidigare använde också alkohol och narkotika.

Nu ger Kultur- och fritidsnämnden tjänstemännen i uppdrag att göra en fördjupad av analys av flickornas psykiska hälsa. Bland annat ska djupintervjuer med unga flickor ge en bild av vad problemen beror på.

Analysen ska presenteras efter sommaren.