Min lokala hjälte

Flimrande MoS-skylt fråga för Länsstyrelsen

Unibail-Rodamco vill inte utreda skyltfrågan mer, och har överklagat stadens beslut till Länsstyrelsen.
Unibail-Rodamco vill inte utreda skyltfrågan mer, och har överklagat stadens beslut till Länsstyrelsen.
Solna stad och ägaren till Mall of Scandinavia, Unibail-Rodamco, kan inte komma överens.

Nu blir den hysteriskt blinkande skylten på Mall of Scandinavia ett fall för Länsstyrelsen.

När Mall of Scandinavia invigdes i november i fjol dröjde det inte länge innan grannarna började klaga på gallerians stora ljusreklamskylt. Den flimrade så mycket att folk boende på Ballongberget klagade på att lägenheterna förvandlats till dansgolvet på ett diskotek.

Även takskylten fick kritik, då skenet uppfattades som för starkt.

Klagomålen ledde till att Solna stads miljö- och hälsoskyddsförvaltning inledde ett ärende för att utreda om skyltarna var en olägenhet.

Efter kritiken valde Unibail-Rodamco, som äger gallerian, att skruva ner ljusstyrkan. Man såg även till att den inte flimrade mellan kl. 18-07, utan då endast hade ett konstant sken.

Efter att ha utrett ärendet, och gjort flera hembesök hos en drabbad Solnabo, kom miljö- och hälsoskyddsförvaltningen fram till att Unibail-Rodamcos åtgärder inte räcker, utan gav dem ett föreläggande om att ytterligare utreda frågan, samt redovisa utredningsresultat och tidsplan för åtgärder.

Det beslutet har Unibail-Rodamco nu överklagat till Länsstyrelsen.

Galleriaägaren skriver i överklagandet att man vill att länsstyrelsen ska undanröja kommunens beslut i sin helhet. Man begär även anstånd till den 12 september för att kunna komplettera överklagandet med grunder och utveckling av talan.

Bernhard Huber, gruppledare för Miljöpartiet, skriver i ett mejl till Mitt i Solna att skylten aldrig borde ha satts upp.

– Skylten borde inte ha beviljats av Solna stad. Det står tydligt i Solnas skyltprogram att ”skyltar inte får ha sådan ljusstyrka att de medför olägenhet”, skriver han.