Flopp för Tyresös food trucks-satsning

Inte i Tyresö.
Inte i Tyresö.
I vintras togs beslut om fem platser för food trucks i Tyresö. Men hittills har ingen matvagn rullat in i kommunen.

Många gladdes åt chansen att få fler matställen att välja på i Tyresö. Men trots politikernas ja till att låna ut mark för food trucks har inget företag nappat hittills.

– Några har hört sig för, men sedan inte hörts av igen. De platser kommunen pekade ut har inte varit tillräckligt intressanta, konstaterar miljö- och trafikchef Göran Norlin.

En orsak är kommunens motvilja att konkurrera ut redan befintlig matförsäljning. De food trucks-företag som kontaktat kommunen har velat stå på platser som ur det avseendet bedömts som olämpliga.

– En ville stå intill Tyresövallens p-plats, men där bedömde kultur och fritid att det inte var lämpligt eftersom det finns fotbollslag där som står och säljer kaffe och bullar. Den konkurrensen ville man inte ha. En annan aktör sökte om att stå vid Strandbadet, men där finns planer för en mer permanent servering. En tredje ville stå i Tyresö centrum, men det får de prata med dem om, säger Göran Norlin.

Men intresset att få in snabbmat på hjul i kommunen kvarstår, och Göran Norlin välkomnar att företag hör av sig med förslag på platser att stå på. Samtidigt kan skäl finnas att uppdatera riktlinjerna från kommunens håll, menar han.

– Vi tycker att det vore jättetrevligt med food trucks, under ordnade former. Det kan finnas anledning att se över om vi skulle kunna peka ut fler ställen som är lämpliga, säger han.