Flydde till Sverige – fick jobb direkt

Funktionärerna Saba Khowry och Chantal Tarzibashi, klädda i rött, samtalar med Axel Wetterfors som tar en paus i sin träning.
Funktionärerna Saba Khowry och Chantal Tarzibashi, klädda i rött, samtalar med Axel Wetterfors som tar en paus i sin träning.
I somras flydde Sabi och Chantal från kriget i Syrien. Inom en månad fick de jobb som funktionärer på Friskis och Svettis.

Nu uppmuntrar kommunen fler föreningar, företag och privatpersoner att engagera sig. I morgon hålls ett informationsmöte för den som vill veta mer.

För en nyanländ flykting kan vägen till en sysselsättning och ett socialt nät i det nya hemlandet vara lång. Allt för lång.

Men det finns exempel som visar att det inte behöver vara så.

Friskis och Svettis i Sollentuna är en av de föreningar som vågar satsa på nyanlända.

Chantal Tarzibashi, 22, och Saba Khowry, 29, hade bara varit i Sverige någon månad när de fick jobb som funktionärer på Friskis.

– Det är jätteviktigt för mig att ha något meningsfullt att göra, säger Saba när Mitt i besöker gymmet i Stinsen.

Jobbet som funktionärer innebär också en ypperlig möjlighet att omsätta kunskaperna från svenska-studierna i praktiken.

Bland arbetsuppgifterna för funktionärerna, som jobbar ideellt och är drygt 200 till antalet, finns allt från att hälsa medlemmarna välkomna till att hålla koll på att allt ligger på sin plats i lokalerna.

– Det är bra för att träna på språket, säger Chantal.

Saba berättar att han arbetade inom försäkringsbranschen i Syrien. När han flydde var han avdelningschef på ett försäkringsbolag i Aleppo, och i sinom tid vill han tillbaka till sin gamla bransch.

– Jag vill gärna fortsätta jobba med ekonomi när jag har lärt mig språket bättre, säger han.

Platschefen på Friskis och Svettis i Stinsen, Sama Mielig, började själv som funktionär på anläggningen när han kom till Sverige för snart 10 år sedan. Med nästan 60 nationaliteter representerade är Friskis-föreningen i Sollentuna en perfekt plats för integration, menar han.

– Träning är ett universellt språk, och eftersom man tränar för att må bra har alla som kommer hit har en positiv anda, säger han.

Ansvaret för sysselsättning och arbete för nyanlända flyktingar ligger på Arbetsförmedlingen under de första två åren. Under den perioden finns initiativen på kommunal nivå främst inom föreningslivet.

Även inom föreningslivet finns det ett stort engagemang (se fakta). Och tanken är att det ska bli ännu större. Just nu håller kultur- och fritidskontoret på att sammanställa en enkätunderökning där föreningarna själva fått redovisa hur de kan bidra till integrationen.

– Redan nu kan vi se att det finns en stor vilja att göra mer, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Fakta

Andra lokala initiativ

Biblioteken i Sollentuna har infört extra språkcaféer, sagostunder och bokcirkel på olika språk.

Kulturskolan lånar ut instrument och lärare till gruppboendet för ensamkommande flyktingbarn på Tunberget.

Sollentuna ungdomsråd har anmält intresse för att bli mentorer för nyanlända ungdomar.

Fritidsgården Blå Rummet på Malmvägen besöks regelbundet av nyanlända ungdomar.

Även Sollentuna fotbolls drive in-fotboll på Satelliten samlar många nyanlända.

En gång om året ordnar utbildnings- och arbetsmarknadskontoret en lunchträff där de introducerar nyanlända och arbetsgivare för varandra.

Fakta

Vill du veta mer om hur du kan hjälpa?

I morgon kväll (15 december) ordnar kommunen och Svenska kyrkan en informationskväll om flyktingkrisen.

Med start klockan 18.30 i Turebergskyrkan ges information om läget och hur man kan hjälpa till på lokalnivå.

Bland de medverkande finns kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M) och kyrkoherden Lasse Svensson.