Flygblad upprör politiker i Salem

SALEM Flygblad som Rönnigepartiet (RP) delat ut inför att Sa­lems politiker ska ta beslut om hur Rönninge centrum ska för- ändras har retat upp många politiker. RP hävdar att politikerna­ försöker driva igenom ett förslag bakom ryggen på Salemborna.

MP:s gruppledare Mats Nittve är precis som RP emot förslaget, men tycker att RP gått över gränsen. ”Visst har man uppfyllt sina formella skyldigheter” tillstår RP:s Mikael Israelsson som inte ångrar flygbladen. Läs mer på sidan 10.