Flygbullret får invånare att fly från Sollentuna

Arlanda flygplats. Bana 1, flyg som kommer in för landning söderifrån, över Upplands Väsby.
Flygplansbullret stör i norra Sollentuna.
Invånare i norra Sollentuna störs av flygbullret. Vissa så pass att de väljer att flytta.

Men någon hjälp finns inte att få – och Swed­avia har inga planer på att ändra sina inflygningar.

Invånare i Sollentunas norra delar störs av flygbullret som uppstår när det görs raka inflygningar till Arlandas bana 3. Enligt kommunen kommer klagomålen i första hand från Rotebro och Viby men även boende i andra kommundelar hör av sig.

Vid klagomål ska man vända sig till kommunen, Swedavia och länsstyrelsen. Men någon hjälp finns inte att hämta. Bullernivåerna är för låga i Sollentuna för att Swedavia ska bullerisolera bostäder och hos kommunen kan du enbart söka bidrag om det rör sig om buller från kommunens vägar.

I Norrviken bor ett par som tröttnat.

– När de öppnade tredje banan var det som att helvetet bröt lös, säger kvinnan som vill vara anonym.

Trots att de älskar sin villa med utsikt över Ravalen gör flygplansbullret att de nu väljer att flytta.

– Det går inte att bo här. Det bullrar hela dagarna och det går inte att sova på nätterna, säger kvinnan.

Bana 3 togs i drift 2003 efter att flygplatsen fått dispens att göra raka inflygningar över norra Sollentuna och Upplands Väsby. Tanken var att dispensen skulle upphöra 1 januari 2018. Men i november upphävde mark- och miljödomstolen beslutet och det är nu fritt fram att fortsätta.

Gunnar Lustig från föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna känner flera personer som flyttat på grund av flygbullret.

– Man registrerar varje gång planen kommer och blir störd, ­säger han.

Föreningen arbetar aktivt för kurvad inflygning vilket skulle innebära mindre buller då planen tar en annan resväg. Men enligt Swedavia är det inte helt enkelt.

– Sedan vi tog bana 3 i drift har vi i tolv års tid försökt reda ut var dessa alternativa flygvägar skulle vara, säger Susanne Rundström, ansvarig för extern kommunikation på Arlanda.

Enligt henne följer Swedavia rådande miljöföreskrifter och de arbetar aktivt för att ta fram ny teknik.

– Det vi gör rent principiellt är att så långt det är möjligt lägga inflygningarna så långt bort i från tätorter som det går, men i vissa fall är det omöjligt, säger hon.

De senaste fem åren har klagomålen till Swedavia minskat. Mellan 40 och 80 har kommit in varje år. Det kan jämföras med över 100 åren innan, och rekordnoteringen 309 året efter att bana 3 invigdes.