Flygbullret ökar i sommar

Rotebro Under juli månad stängs Arlandas bana 1 för underhåll. Underhållsarbetet kan enligt Swedavia medföra ökad flygtrafik över Sollentuna då man vid dåligt väder måste använda bana 3 med inflygning över kommunen.

De arbeten som ska utföras innebär bland annat att inflygningshjälpmedel ska bytas. Därefter följer intrimning och provkörning av utrustningen. Swedavia beräknar att banan åter ska vara i full drift i oktober och beklagar de olägenheter som underhållet kan innebära för invånare i kommunen.